Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop: Skupinová dynamika

Víkendový  workshop "Skupinová dynamika"ponúka priestor pre skúmanie seba samého v kontexte skupinovej práce. Na základe vlastného zážitku, reflexie skúsenosti a teoretickej reflexie v skupine budú účastníkom predstavené základné koncepty dynamiky skupiny a možnosti intervencií v jednotlivých fázach skupinového procesu.

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • poznať fázy vývoja skupiny a dôsledky, ktoré z toho vyplývajú pre účastníkov skupiny aj pre facilitátora 
  • vedieť použiť primerané intervenčné stratégie podľa potreby skupiny v závislosti na potrebe skupiny a jej pracovných cieľoch
  • poznať kľúčové predpoklady a podmienky skupinovej práce z hľadiska analytických koncepcií Biona, Foulkesa, ako aj z hľadiska teórií Rogersa
Kontakt:
Mgr. Vladimír Hambálek, 0905 323 201, hambalek@coachingplus.org
 
Spôsob prihlásenia: Podrobné informácie spolu s odpoveďami na vaše otázky dostanete na emailovej adrese, alebo telefonicky.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava