Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

SPAS - 2. ročník Memoriálu Juraja Marianiho

Rada A – klubu Spoločnosti priateľov abstinentov Slovenska
Vás pozýva na

 2. ročník Memoriálu Juraja Marianiho

dňa 29. augusta 2009

s nasledovným programom:

  • výstup na hrad Muráň - zraz účastníkov na parkovisku pri Obecnom úrade Muráň o 8.00 hod.
  • guláš v priestore oddychovej zóny obce Muráň pre účastníkov 2. ročníka bude podávaný zdarma od 12.00 - 13.30 hod. (prosíme do 20.8.2009 nahlásiť počty účastníkov na spas.predna.hora@centrum.sk pre zabezpečenie dostatočného množstva gulášu),
  • slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jurajovi Marianimu a krst knihy Juraja MarianihoAbstinencia je stav duše“ pri kríži v priestore parku OLÚP n.o. Predná Hora o 14.00 hod, 
  • stretnutie A-klubu SPAS Predná Hora s diskusnou témou „Duševné dozrievanie v abstinencii“ v priestoroch OLÚP Predná Hora pre tých, ktorí neabsolvujú výstup na hrad Muráň o 10.00 hod.

Tešíme sa na Vašu hojnú účasť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava