Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

The 5th Latin Conference on Harm Reduction

Podujatie CLAT 5 vyplýva zo spolupráce 5 krajín - Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko a Švajčiarsko. Bude sa konať od 1. - 4. júla 2009 v Porte (Portugalsko). Hlavnou témou stretnutia je: ´Globalizácia, harm reduction a ľudské práva´.

Oficiálna stránka : www.clat5.org

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava