Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Národní protidrogoví koordinátori prvýkrát v Prahe

 
V Kongresovom centre v Prahe budú 29. a 30. apríla 2009 rokovať národní protidrogoví koordinátori členských krajín EÚ - najvyšší štátní úradníci zodpovední za formovánie, koordináciu a realizáciu protidrogovej politiky v jednotlivých členských krajinách.

Stretnutie organizuje sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V Prahe sa takéto stretnutie koná poprvýkrát.

Viac informácií sme Vám priniesli predčasom v tlačovej správe.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava