Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

19th World Congress for Sexual Health

Svetový kongres o sexuálnom zdraví sa koná 21.- 25. júna 2009 v Göteborgu, Švédsko. Hlavnou témou kongresu je:  "Sexuálne zdravie a práva - globálna výzva".

Viac informácií o programe, podmienkach účasti a podrobností nájdete na oficiálnej stránke http://www.sexo-goteborg-2009.com/.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava