Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

35th Annual Alcohol Epidemiology Symposium

Sympózium KBS (Kettil Bruun Society) sa uskutoční 1. - 5. júna 2009 v Kopenhagene, Holandsko. Podujatie organizuje Univerzita Kopenhagen.

Bližie informácie o sympóziu nájdete na stránke: http://www.kbs2009.dk/

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava