Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

48. Májová súdno-lekárska konferencia

Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava

v spolupráci so

Súdnolekárskym pracoviskom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava
a
Slovenskou súdnolekárskou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovenskou antropologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied


organizuje v dňoch 19. – 21. mája 2009 v Bratislave, Slovenská republika


48. MÁJOVÚ SÚDNOLEKÁRSKU KONFERENCIU


pri príležitosti 90. výročia založenia LF UK a Ústavu súdneho lekárstva
usporiadanú pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.

        

Miesto konania: Lekárska fakulta UK, Veľká poslucháreň NTÚ, Sasinkova 4, Bratislava.
                           Slovenské národné divadlo – historická budova, Hviezdoslavovo námestie

Hlavné témy konferencie, program a informácie o poplatku a ubytovaní nájdete v pozvánke.

Zaslanie konferenčného poplatku, prihlášky a súhrnu prihlášky najnekôr do 30. apríla 2009.

>> Pozvánka <<
>> Prihláška <<

 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava