Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop: ´Efektívny pomáhajúci rozhovor ´

Zámery a ciele workshopu
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru

Ciele:

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať jeho silné stránky, jeho kompetencie a zručnosti
  • vedieť používať rôzne druhy otázok,  posilňujúce a validizačné techniky, techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti
  • viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii a zmene
  • vedieť pracovať s časom a riešiť rôzne záťažové situácie počas rozhovoru
  • rozpoznať, ktoré zručnosti potrebujú rozvíjať, aby lepšie uchopili úlohy vyplývajúce z pracovnej roly vo vzťahu ku klientom

Organizačné informácie

Termín konania: 3. až 5. júla 2009

Miesto a začiatok workshopu: workshopy podľa dátumu konania sa začínajú:

  • v piatok  prezentáciou o 16:30
  • v piatok pracujeme od 17:00 do 20:00
  • v sobotu pokračujeme od 9:00 do 17, 00 resp. do 18:00
  • v nedeľu pracujeme od 9:00 do 12:00

Adresa miesta konania: Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Kostlivého 19, Bratislava

Cena workshopu: 66 EUR

Kontakt: Mgr. Vladimír Hambálek, 0905 323 201, hambalek@coachingplus.org

Lektori workshopov spoločnosti Coachingplus:
Mgr. Vladimír Hambálek
Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre KPT), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností.
PhDr. Ivan Valkovič
Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor  a garant supervízneho výcviku (Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností, dlhoročný facilitátor psychoterapeutických výcvikov v PCA.

Viac info na www.coachingplus.org.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava