Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog - jarné zasadnutie

Jarné zasadnutie Výboru ministrov sa bude konať 23. marca 2009 o 10,00 hod. na Úrade vlády SR, nám. Slobody č. 1, Bratislava, miestnosť č. 103 (nová budova).

Viac informácií nájdete v Tlačovej správe k zasadnutiu.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava