Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Varšava: Kongres EuroEpi 2009

V dňoch 26 až 29. augusta 2009 sa vo Varšave uskutoční medzinárodný kongres pod názvom EUROEPI 2009 - Epidemiológia pre klinickú medicínu a verejné zdravie. Kongres sa realizuje v nádväznosti na výročné stretnutie vedeckého výboru  Medzinárodnej epidemiologickej  asociácie (IEA) a Európskej epidemiologickej federácie. Cieľovou skupinou podujatia sú epidemiológovia, bioštatistici, klinickí odborníci a odborníci v oblasti verejného zdravia.

Termín pre predloženie abstraktov je 15. apríl 2009. Konferenčný poplatok variuje podľa členstva v IEA a termínu registrácie do 15. júna 2009 od 320 do 400€.

O podujatí sme informovali v aktualite.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava