Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

52. zasadnutie CND

V dňoch 16. – 20. marca 2009 sa vo Vienna International Centre vo Viedni uskutoční 52. zasadnutie CND ( Commission on Narcotics Drugs).

Tematická debata 52. zasadnutia CND bude zameraná na nástroje vedúce k zefektívneniu medzinárodnej kontroly drog a na medzinárodnú spoluprácu.

Zasadnutiu bude predchádzať HLS (High Level Segment) -  stretnutie na vysokej úrovni, v dňoch 11. – 12. marca 2009. Toto zasadnutie bude zamerané na vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Politickej deklarácie a Akčného plánu a identifikovanie prioritných oblastí vyžadujúcich ďalšie úsilie pre dosiahnutie merateľného pokroku v nadchádzajúcich rokoch.

Súbežne s HLS budú v OSN prebiehať štyri okrúhle stoly zamerané na nosné oblasti drogovej problematiky.

Viac info: aktualita


SÚVISIACE ČLÁNKY
 

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava