Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Konferencia Pompidou Group

www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.aspPod záštitou európskeho orgánu pre koordináciu protidrogových politík členských štátov Pompidou Group pri Rade Európy sa na Cypre v dňoch 11. až 13. mája 2009 uskutoční ďalšia z pripravovaných konferencií v súlade s Pracovným programom Pompidou Group.

Cyprus sa stane miestom pre vzájomnú diskusiu tvorcov národných protidrogových politík a odborníkov z liečby závislostí na tému tvorby štandardov a usmernení pre liečbu drogových závislostí a ako sa tieto štandardy implementujú v jednotlivých krajinách Európy. Prizvaní k diskusii sú aj zástupcovia užívateľov návykových látok.

Viac informácií o pripravovanej konferencii nájdete aj v priloženom programe. Termín podania prihlášky: 31. 3. 2009.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava