Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Viedeň: Workshopy k ISSDP konferencii

Po konferencii Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium protidrogovej politiky - The International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP), ktorá koná 2 - 3 marca 2009 vo Viedni, sa 4. marca 2009 uskutočnia dva špeciálne workshopy zamerané na protidrogové opatrenia.

Viac info : http://www.issdp.org/vienna2009/register.htm

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava