Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop: ´Skupinová dynamika´

Víkendový  workshop „Skupinová dynamika“ ponúka priestor pre skúmanie seba samého v kontexte skupinovej práce. Na základe vlastného zážitku, reflexie skúsenosti a teoretickej reflexie v skupine budú účastníkom predstavené základné koncepty dynamiky skupiny a možnosti intervencií v jednotlivých fázach skupinového procesu.

Workshop je určený pre všetkých, ktorí sa vo svojej práci stretávajú so skupinami a chceli by zdokonaliť svoje zručnosti v práci so skupinovou dynamikou. Môže ísť o rôzne profesie – psychológovia, sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia, tréneri manažérskych zručností, facilitátori, pracovníci v zdravotníctve apod.

Zámerom workshopu je predstaviť základné prvky skupinovej dynamiky, fázy vývoja skupiny a možné intervencie pracovníka, ktorý skupinu vedie.

Organizačné informácie:

Termín konania: 15. - 17. mája 2009

Predpokladaná adresa miesta konania (bude spresnené): Bratislava – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Kostlivého 19

Cena workshopu: 66 Eur

Kontakt: Mgr. Vladimír Hambálek, 0905323201, hambalek@coachingplus.org

 pozvanka.doc

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava