Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podujatia

Zrušiť výber
27.mája bude zverejnená Európska správa o drogách
27. 5. 2014 - 27. 5. 2014
Miesto konania:
Agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) predstaví dňa 27. mája svoj každoročný prehľad o drogovej situácii v Európe.
V. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA, spojená s výučbou základov „štatistiky v medicíne“
24. 4. 2014 - 25. 4. 2014
Miesto konania:
Pod záštitou doc. MUDr. Lesňákovej, dekanky FZ KU v Ružomberku sa uskutoční V. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIa, spojenú s výučbou základov
Odborný seminár Možnosti monitorovania drog na Slovensku
4. 2. 2014 - 4. 2. 2014
Miesto konania:
Seminár organizuje Asociácia čistiarenských expertov SR, oddelenie environmentálneho inžinierstva Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU v Bratislave a NMCD 4.2.2014 na FCHPT STU (poslucháreň CH15).

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava