Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podujatia

Zrušiť výber
EDUKAČNÁ PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ - práca v skupine zameraná na prevenciu
26. 9. 2009 - 27. 9. 2009
Miesto konania:
Prvé stretnutie sa uskutoční v dňoch 26. -27. septembra 2009 v SEV Drieňok Teplý Vrch.
Preklenutie nedostatku poznatkov v oblasti nelegálnych drog
24. 9. 2009 - 25. 9. 2009
Miesto konania:
Konferenciu s takýmto názvom organizuje Európska komisia v dňoch 24.-25. septembra 2009 v Bruseli.
Prvé medzinárodné sympózium o liečbe hepatitídy u užívateľov drog
24. 9. 2009 - 25. 9. 2009
Miesto konania:
Prvé medzinárodné sympózium o liečbe hepatitídy u užívateľov drog sa uskutoční v Zürichu v dňoch 24.-25.septembra 2009.
Meeting expertov o alkohole a zdraví
21. 9. 2009 - 22. 9. 2009
Miesto konania:
V dňoch 21. – 22. septembra sa v Štokholme uskutoční stretnutie expertov v oblasti alkoholu a zdravia.
Second workshop Illicit Drug Market
16. 9. 2009 - 17. 9. 2009
Miesto konania:
16. a 17. septembra 2009 sa v Sapienza University of Rome, Rím, uskutoční druhý workshop na tému nezákonný obchod s drogami.
Laureáti tolerancie ´09
11. 9. 2009
Miesto konania:
Košický samosprávny kraj, Spišské osvetové stredisko, Mesto Gelnica a OZ Pomoc všetkým Vás pozývajú na podujatie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Dňa baníkov 11. septembra 2009 v Spoločenskej sále mesta Gelnica.
Zložené krídla
10. 9. 2009
Miesto konania:
Združenie ZPOZ Človek človeku v SR, Krajská rada Košického kraja, Spišské osvetové stredisko, Mesto Krompachy Vás pozývajú na krajskú prehliadku programov ZPOZ, ktorá sa uskutoční 10. septembra 2009 o 9,00hod. v obradnej sieni mesta Krompachy.
Spišská Nová Ves: Klub peeraktivistov 2009
8. 9. 2009
Miesto konania:
Spišské osvetové stredisko organizuje v spolupráci s OZ Pomoc všetkým Klub peer aktivistov, ktorý bude tento rok venovaný Medzinárodnému roku vzdelávania k ľudským právam.
Konferencia: Závislosti v DSS
4. 9. 2009
Miesto konania:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Stupava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom Vás dňa 4. septembra 2009 pozývajú na medzinárodnú konferenciu ´Závislosti v DSS´.
Víkendový workshop: Práca s emóciami v poradenskom procese
4. 9. 2009 - 6. 9. 2009
Miesto konania:
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách, keď pracujete s rozličnými emočnými stavmi interakcie klient - pracovník.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava