Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podujatia

Zrušiť výber
Workshop: Skupinová dynamika
4. 12. 2009 - 6. 12. 2009
Miesto konania:
Víkendový workshop ponúka priestor pre skúmanie seba samého v kontexte skupinovej práce. Workshop sa koná v dňoch od 4. - 6. 12. 2009.
Konferencia projektu ´Podpora závislých v abstinencii´
30. 11. 2009
Miesto konania:
Srdečne Vás pozývame na konferenciu o podpore sociálnej integrácie abstinujúcich závislých, ktorá sa uskutoční 30.11.2009 na Tolstého ulici č. 7 v Bratislave.
Matica slovenská: Diskusia o drogovej problematike v Mošovciach
30. 11. 2009
Miesto konania:
Dňa 30.11. 2009 na ZŠ v Mošovciach /okres Martin/ sa uskutoční diskusia k protidrogovej problematike, následne prebehnú tvorivé dielne s odbornou lektorkou a súťaž. Diskusiu povedie Mgr. Radoslav Pančík z Turčianskeho kultúrneho strediska spolu s odbornými garantmi projektu.
4. stretnutie zástupcov inštitúcií pôsobiacich v oblasti drogovej prevencie
27. 11. 2009
Miesto konania:
OZ PO ART a Mesto Prešov Vás pozývajú na 4. stretnutie zástupcov inštitúcií pôsobiacich v oblasti drogovej prevencie pri okrúhlom stole. Stretnutie sa uskutoční 27. novembra 2009 o 10,30 hod. v priestoroch zasadcej miestnosti č. 217 MsÚ na Jarkovej ulici č. 26.
Konferencia: Mládež súčasnej doby
27. 11. 2009
Miesto konania:
OZ Persona, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Ústav sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča v Prešove organizuje dňa 27. novembra 2009 konferenciu o nových trendoch sociálnej práce s mladými ľuďmi. Konferencia sa koná v priestoroch Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva BL. P. P. Gojdiča Dilongova 13, Prešov.
Matica slovenská: Diskusia o drogovej problematike v Beniciach
27. 11. 2009
Miesto konania:
Dňa 27.11. 2009 na ZŠ v Beniciach /okres Martin/ sa uskutoční diskusia k protidrogovej problematike, následne prebehnú tvorivé dielne s odbornou lektorkou a súťaž. Diskusiu povedie Mgr. Radoslav Pančík z Turčianskeho kultúrneho strediska spolu s odbornými garantmi projektu.
Workshop ´Prístup zameraný na človeka´
27. 11. 2009 - 29. 11. 2009
Miesto konania:
Zámerom workshopu je predstaviť základné prvky prístupu zameraného na človeka terapie zameranej na klienta, zabezpečiť podmienky na to, aby si účastníci mohli zažiť tieto prvky a naučili sa ich používať vo svojej praxi.
Trojdňové pobytové vzdelávacie stretnutie koordinátorov prevencie
26. 11. 2009 - 28. 11. 2009
Miesto konania:
Pozývame koordinátorov prevencie závislosti a iných sociálnopatologických javov ZŠ a SŠ na trojdňové pobytové vzdelávacie stretnutie koordinátorov prevencie, ktoré sa uskutoční 26.11.2009 (štvrtok) – 28.11.2009 (sobota) na Prednej Hore.
Matica slovenská: Umením proti drogám
26. 11. 2009
Miesto konania:
Dna 24.11. a 26.11. sa uskutočnia v priestoroch ZŠ na ulici Mudroňova v Martine tvorivé dielne na tému Let a pád a Cesta z kaluže do blata.Tvorivé dielne sú realizované v rámci projektu Umením proti drogám, ktorý finančne podporil Úrad vlády SR. V rámci tvorivých dielní budú pripravené súťaže.
3. stretnutie zástupcov inštitúcií pôsobiacich v oblasti drogovej prevencie
24. 11. 2009
Miesto konania:
OZ PO ART a Mesto Prešov Vás pozývajú na 3. stretnutie zástupcov inštitúcií pôsobiacich v oblasti drogovej prevencie pri okrúhlom stole. Stretnutie sa uskutoční 24. novembra 2009 o 10,30 hod. v priestoroch gréckokatolíckej charity na Jarkovej ulici č. 79.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava