Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podujatia

Zrušiť výber
Prevencia kriminality a právne aspekty závislostí
2. 4. 2008
Miesto konania:
3. stretnutie Klubu peer aktivistov na stredných školách, organizované Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.
Tlačová konferencia NMCD o výsledkoch prieskumu ESPAD 2007 v SR
13. 3. 2008
Miesto konania:
Prieskum prebehol pred rokom, v týždni od 19. do 23. marca 2007 na vzorke takmer 11 tisíc žiakov 9. tried základných škôl a študentov štyroch ročníkov stredných škôl z celého Slovenska.
Psychohry a mediálna komunikácia
5. 3. 2008
Miesto konania:
2. stretnutie Klubu peer aktivistov na stredných školách, organizované Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.
O metodike rovesníckych programov a sociálnej kuratele
6. 2. 2008
Miesto konania:
1. stretnutie Klubu peer aktivistov na stredných školách, organizované Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.
Konferencia ´Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku´
22. 1. 2008
Miesto konania:
Druhý deň konferencie organizovanej Katedrou psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
Konferencia ´Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku´
21. 1. 2008
Miesto konania:
Konferenciu organizuje Katedra psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, UK v Prahe v spolupráci s ďalšími partnermi v dňoch od 21. do 22. januára 2008 v Bratislave.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava