Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podujatia

Zrušiť výber
Práca s emóciami v poradenskom procese
14. 12. 2008
Miesto konania:
Záverečný deň workshopu ´Práca s emóciami v poradenskom procese´ ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.
Práca s emóciami v poradenskom procese
13. 12. 2008
Miesto konania:
Druhý deň víkendového workshopu ´Práca s emóciami v poradenskom procese´ ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.
Práca s emóciami v poradenskom procese
12. 12. 2008
Miesto konania:
Víkendový workshop ´Práca s emóciami v poradenskom procese´ ponúka priestor pre nácvik zručností, ktoré nám pomáhajú efektívne pracovať pri identifikovaní emočného prežívania, jeho explorácii, aj pri neutralizácii silných emócií.
Efektívny pomáhajúci rozhovor
7. 12. 2008
Miesto konania:
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop sa uskutoční 5. - 7. 12. 2008.
Pozvánka: Vianočný klub A-klubu SPAS
6. 12. 2008
Miesto konania:
Rada A–klubu SPAS Predná Hora Vás pozýva na slávnostný klub, ktorý sa uskutoční dňa 6. decembra 2008 zo začiatkom o 10.00 hod v priestoroch OLÚP n. o. Predná Hora.
Efektívny pomáhajúci rozhovor
6. 12. 2008
Miesto konania:
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop sa uskutoční 5. - 7. 12. 2008.
Efektívny pomáhajúci rozhovor
5. 12. 2008
Miesto konania:
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru. Workshop sa uskutoční 5. - 7. 12. 2008.
Záverečný vyhodnocujúci klub
3. 12. 2008
Miesto konania:
10.stretnutie Klubu peer aktivistov na stredných školách, organizované Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.
Konferencia: Dieťa v ohrození
29. 11. 2008
Miesto konania:
Druhý deň konferencie, ktorú organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Bratislavská vysoká škola práva. Konferencia sa koná v dňoch 28. - 29. 11. 2008 v Bratislave.
Konferencia: Dieťa v ohrození
28. 11. 2008
Miesto konania:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Bratislavská vysoká škola práva Vás pozývajú na konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch 28. - 29. 11. 2008 v Bratislave.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava