Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

DRUGNET EUROPE

Eleonora Bobáková, 10 jún 2005

Drugnet Europe po prvý krát vyšiel v septembri 1996 a je jedným zo základných komunikačných nástrojov EMCDDA, pravidelne informujúci o aktuálnej činnosti agentúry, jej európskej informačnej siete o d ...

Českí odborníci školia

ČTK, www.sananim.cz, 09 jún 2005

Českí odborníci učili v Prahe expertov z Moldavska, Bieloruska a Ukrajiny ako monitorovať drogovú scénu. Oficiálne prieskumy v týchto krajinách nie sú spoľahlivé a preto Európska únia podporuje vznik ...

Pozvánka na Protidrogové fórum

08 jún 2005

Protidrogové fórum - Kultúrne zariadenia Petržalky - organizuje 14.júna 2005 o 19:00 v Dome kultúry Zrkadlový Háj, Rovniankova 3, Bratislava besedu na tému: Spôsoby financovania boja proti drogám v SR ...

Pozvánka na Protidrogové fórum

jf, 08 jún 2005

Protidrogové fórum - Kultúrne zariadenia Petržalky - organizuje 14.júna 2005 o 19:00 v Dome kultúry Zrkadlový Háj, Rovniankova 3, Bratislava besedu na tému: Spôsoby financovania boja proti drogám v SR ...

Bakalárske štúdium adiktológie na LF UK v Prahe

11 máj 2005

1.lekárska fakulta Karlovy univerzity v Prahe otvára v šk.roku 2005/2006 3-ročné bakalárske štúdium adiktológie, ktorá je samostatným vedným oborom, zaoberajúcim se prevenciou, liečbou a výskumom uží ...

Závislosť ako porucha osobnosti

15 apr 2005

Podľa správy Associated Press z 15.apríla 2005 takto znel výrok najvyššieho súdu v Oregone, v zmysle ktorého nie je závislosť duševnou chorobou, ale je poruchou osobnosti.

Regióny

07 apr 2005

Akčný plán boja proti drogám - regiony

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava