Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Tréning

GS VMDZKD, 04 sep 2006

"Prístupy vo vzdelávaní rovesníckych skupín" je tréning súvisiaci s európskymi modelovými projektami "euro peers" a "euro parents (rodičia)" a je organizovaný v rámci nemecko - česko - slovenského t ...

Grantová výzva

GS VMDZKD, 28 aug 2006

Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR vyzýva na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci Grantovej schémy na podporu Národného programu ...

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava