Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Bakalárske štúdium adiktológie na LF UK v Prahe

11 máj 2005

1.lekárska fakulta Karlovy univerzity v Prahe otvára v šk.roku 2005/2006 3-ročné bakalárske štúdium adiktológie, ktorá je samostatným vedným oborom, zaoberajúcim se prevenciou, liečbou a výskumom uží ...

Závislosť ako porucha osobnosti

15 apr 2005

Podľa správy Associated Press z 15.apríla 2005 takto znel výrok najvyššieho súdu v Oregone, v zmysle ktorého nie je závislosť duševnou chorobou, ale je poruchou osobnosti.

Regióny

07 apr 2005

Akčný plán boja proti drogám - regiony

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava