Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Ministerská konferencia v Štrasburgu

Zuzana Jelenková, 27 nov 2006

Počas dvoch dní 27. a 28. novembra 2006 sa v priestoroch Rady Európy v Štrasburgu uskutoční Ministerská konferencia Pompidou Group 2006. Ministerská konferencia je najvyšším orgánom a politickou autor ...

Seminár o financovaní

GS VMDZKD, 27 nov 2006

Uskutoční sa 27. novembra 2006 v čase od 9:00 -16:00 v v zariadení SÚZA, na Drotárskej ceste v Bratislave. Účastníci budú mať príležitosť oboznámiť s mechanizmami financovania na rôznych úrovniach v ...

Ocenenie pre kolegu

Danica Rísová, 20 nov 2006

15.novembra 2006 sa v Senici uskutočnil seminár pod názvom "Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom".

Týždeň boja proti drogám

GS VMDZKD, 16 nov 2006

Regionálni drogoví koordinátori, pôsobiaci v rámci Krajských úradov informujú o aktivitách, ktoré majú pripravené v rámci svojich krajských komisií a niektoré z týchto aktivít sú vskutku originálne.

ŽIVOT BEZ DROGY - II. ročník novinárskej súťaže

GS VMDZKD, 15 nov 2006

Slovenský syndikát novinárov vyhlasuje novinársku súťaž s protidrogovou tématikou. Práce uverejnené v termíne od 1.1. 2006 do 30.11. 2006 treba zasielať na Slovenský syndikát novinárov do 30.11. 2006.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava