Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Primárna prevencia orientovaná na rodičov a učiteľov

Vendula Běláčková , 30 jan 2007

Chcete povedať, že vo svojich preventívnych programoch vychovávate predovšetkým rodičov ? Áno. Naše preventívne programy sú hodne orientované na rodičov a učiteľov, pretože ich vplyv je dôležitý.

Záverečná konferencia twinningového programu

GS VMDZKD, 15 jan 2007

Dňa 12.12.2006 sa pod gesciou Generálneho sekretariátu VMDZKD konala v City hoteli Bratislava záverečná konferencia k twinning projektu ´Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám v SR ...

České experimenty s LSD nemali na svete obdobu

www.drogy-info.cz, 12 jan 2007

Podľa českého odborníka na problematiku závislostí Michala Miovského, experimenty v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch pomohli psychiatrom a psychológom bližšie pochopiť svet duševne chorých.

Pár slov na začiatku nového roka

PhDr.Blažej Slabý, CSc., 10 jan 2007

Príhovor riaditeľa Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog PhDr.Blažeja Slabého , CSc.

II.ročník novinárskej súťaže Život bez drogy

Danica Rísová, 08 jan 2007

Dom novinárov navštívili 15. decembra 2006 pozvaní novinári z novín, časopisov, redaktori a autori z televízie i rozhlasu z celého Slovenska. Išlo viac o slávnostné, než pracovné stretnutie.

Projekt Fiche pre Prechodný fond

zj, ap, 05 jan 2007

Generálny sekretariát VMDZKD ÚV SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciou resocializačných stredísk a Protidrogovým fondom vypracoval projekt ´Zlepšovanie a rozšir ...

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava