Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Nové príspevky na subportáloch RODIČIA a TEENAGERI

ap, 23 feb 2007

Na subportáloch Rodičia a Teenageri nájdete zaujímavé články týkajúce sa násilia a alkoholu u žien a ´namotávania´ narkomanov v resocializácii. Za poskytnuté články ďakujeme redakcii časopisu Čistý de ...

KOMU 2 % Z DANE ?

OZ STORM pri UKF , 22 feb 2007

Občianske združenie STORM pri UKF je jednou zo siedmych organizácií v Slovenskej republike, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci s užívateľmi drog.

Nový strategický plán CEEHRN

Eleonora Kastelova, 08 feb 2007

Poslaním CEEHRN je podpora, rozvoj a presadzovanie harm reduction prístupu v oblasti drog, HIV/AIDS, verejného zdravia a sociálnej exklúzie.

Nové pracovné obdobie Pompidou Group

Zuzana Jelenková, 07 feb 2007

Začiatok roka 2007 je aj začiatkom pre nové pracovné obdobie európskeho koordinačného orgánu POMPIDOU GROUP, ktorý od roku 1980 pôsobí pri Rade Európy v oblasti sociálnej kohézie.

Profily krajín v oblasti drog

EMCDDA, 01 feb 2007

Na stránke EMCDDA sú zverejnené aktualizované profily krajín EU v oblasti drogovej problematiky. Materiál je k dispozícii v anglickom jazyku i v národných jazykoch jednotlivých krajín.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava