Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Čo rieši OSF

Danica Rísová, 07 jún 2007

Aj Nadácii otvorenej spoločnosti, ktorá podala žiadosť o financie v rámci Grantovej schémy na podporu Národného programu boja proti drogám 2004 -2008, bol schválený projekt.

Nové v sekcii Projekty a granty

GS VMDZKD, 07 jún 2007

V sekcii Projekty a granty nájdete novú výzvu k programu/opatreniu Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti (2007 - 2013).

Nový riaditeľ Protidrogového fondu

jf, 24 máj 2007

Na mimoriadnom rokovaní Rady Protidrogového fondu dňa 23. mája 2007 bol jednohlasne prítomnými členmi Rady zvolený nový riaditeľ Protidrogového fondu pán Ing. Miroslav Žufa.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava