Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Fórum EK Občianska spoločnosť o drogách

Eleonora Kastelová/NMCD, 06 júl 2007

Výzva občianskym združeniam , neziskovkám a iným MVO na registráciu pre účasť na Fóre občianskej spoločnosti pre otázky drog Európskej komisie !

26.jún v rezorte Ministerstva obrany

PhDr. Mária Gašparová , 06 júl 2007

Pri príležitosti Medzinárodného dňa OSN proti zneužívaniu drog a ich ilegálnemu obchodovaniu zorganizoval štátny radca Štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl SR PhDr. Mária Ga ...

Mimoriadne predstavenie divadelnej hry INCIDENT

Eleonora Kastelova, 25 jún 2007

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu – 26. júna inicioval Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog mimoriadne diva ...

Working with EMCDDA - 4 new vacancies!

GS VMDZKD, 22 jún 2007

V sekcii PRACOVNÉ PONUKY nájdete nové pracovné miesta, ktoré ponúka Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti v Lisabone.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava