Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Výzva na tender EMCDDA

Eleonora Kastelova, 19 okt 2007

6.októbra 2007 EMCDDA zverejnila v oficiálnom vestníku Európskeho spoločenstva výzvu na tender.

Prezentácie zo seminára NMCD

NMCD, 18 okt 2007

Dňa 2. 10. 2007 sa na seminári NMCD hovorilo o význame objektívneho monitoringu drogovej situácie ako rovnocenného prvku v procese tvorby politických opatrení a celkovej stratégie.

NMCD - partner v riešení drogovej otázky

Eleonora Kastelova, 01 okt 2007

Kto je kto v protidrogovej "brandži" na Slovensku, ale aj v Európe a kto a čo robí NMCD hlavne o tom bude seminár, ktorý sa pre pozvaných hostí za účasti podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča us ...

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava