Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore

www.adiktologie.cz, 08 jan 2008

Konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.-22.januára v Bratislave nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ktoré sa v rokoch 1999 až 2007 uskutočnili v Olomouci, Brne a Prahe.

Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore

www.adiktologie.cz, 08 jan 2008

Konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.-22.januára v Bratislave nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ktoré sa v rokoch 1999 až 2007 uskutočnili v Olomouci, Brne a Prahe.

Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore

www.adiktologie.cz, 08 jan 2008

Konferencia, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.-22.januára v Bratislave nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ktoré sa v rokoch 1999 až 2007 uskutočnili v Olomouci, Brne a Prahe.

Ročný pracovný program pre granty

GS VMDZKD, 20 dec 2007

Základnú informáciu o pripravovanej Grantovej schéme zameranej na podporu zlepšovania a rozširovania resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok nájdete v ...

Stretávanie racionality a ideológii

Eleonora Kastelova, 04 dec 2007

IV. ročník konferencie zameranej na primárnu prevenciu rizikového správania sa uskutočniil v Prahe v dňoch 26.až 27.novembra 2007 pod názvom Stretávanie racionality a ideologie

Seminár ´Drogy v spoločnosti - politika a poznanie´

SÚ SAV, NMCD, 07 nov 2007

Sociologický ústav SAV a Národné monitorovacie centrum pre drogy Vás pozývajú na seminár, ktorý sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa vedy dňa 14. 11. 2007 (streda) v priestoroch Ústrednej knižnice S ...

Nový tender Európskej komisie

European Commission, 07 nov 2007

Európska komisia vyhlásila tender na tému ´A Comparative Analysis of Research into Illicit Drugs in the European Union´(JLS/2007/C4/006) s uzávierkou 12. novembra 2007.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava