Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktuality

Voľné pracovné miesto

NMCD, 05 mar 2008

Národné monitorovacie centrum pre drogy hľadá vhodného kandidáta/tku na voľné pracovné miesto: hlavný radca (pre oblasť analýz). Pre viac informácií čítajte celý článok.

Európske agentúry - nová promo publikácia

www.emcdda.europa.eu, 22 feb 2008

V priebehu uplynulých 20 rokov sa etablovali od Štokholmu po Krétu a od Lisabonu po Warsavu, resp. po Vilnius, kde začína pôsobiť agentúra pre rodovú rovnosť.

Teraputické komunity II.

www.drogy-info.cz, 21 feb 2008

Druhý diel publikácie venovaný liečbe drogovo závislých v terapeutickej komunite popisuje pôvodnú českú prax.

Vedecký výbor EMCDDA pred prvým zasadnutím

Eleonora Kastelova, 05 feb 2008

Vo februári je naplánované stretnutie nových členov Vedeckého výboru EMCDDA, ktorí si na tomto prvom zasadnutí zvolia predsedu Vedeckého výboru na trojročné pracovné obdobie.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava