Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Grantová výzva

28.08.2006

"Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR vyzýva na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci Grantovej schémy na podporu Národného programu boja proti drogám 2004-2008, ktorá je financovaná Európskou úniou a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu Prechodný fond 2004/016-764.03.02."

OZNÁMENIE O VÝZVE NA PREDLOŽENIE PONÚK

Prechodný fond 2004/016-764.03.02

Grantová schéma na podporu Národného programu boja proti drogám 2004-2008

II. výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu


Generálny sekretariát  Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR vyzýva na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci Grantovej schémy na podporu Národného programu boja proti drogám 2004-2008, ktorá je financovaná Európskou úniou a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu Prechodný fond  2004/016-764.03.02

Pokyny pre žiadateľov o grant a všetky potrebné formuláre sú k dispozícii  na www.infodrogy.sk.

Termín na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu je stanovený na 27. 10. 2006 na 16:00 hod.


Materiály na stiahnutie v elektronickej podobe:

  1. FAQ - často kladené otázky 

 

Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR odpovie na otázky spojené s realizáciou Grantovej schémy prostredníctvom diskusného fóra, do ktorého môžte zadávať svoje otázky.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava