Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

DRUGNET EUROPE

10.06.2005

"Drugnet Europe po prvý krát vyšiel v septembri 1996 a je jedným zo základných komunikačných nástrojov EMCDDA, pravidelne informujúci o aktuálnej činnosti agentúry, jej európskej informačnej siete o drogách a závislostiach (REITOX), ako aj o inštitucionálnych a medzinárodných vzťahoch. "

Päťdesiate číslo Drugnet Europe

Spravodajca EMCDDA vstupuje do novej etapy Drugnet Europe po prvý krát vyšiel v septembri 1996 a je jedným zo  základných komunikačných nástrojov EMCDDA, pravidelne informujúci o aktuálnej činnosti agentúry, jej európskej informačnej siete o drogách a závislostiach  (REITOX), ako aj o inštitucionálnych a medzinárodných vzťahoch.

V priebehu uplynulých rokov publikácia prešla rôznymi zmenami, počínajúc grafickým vzhľadom, cez obsah, štýl a frekvenciu vydávania. Rozšírenie Európskej únie v máji 2004 síce podnietilo  EMCDDA vydávať svoje publikácie vo viac ako 20 jazykoch (napr. Výročnú správu EMCDDA, tlačové správy apod.), ale náklady na takúto jazykovú expanziu sú vysoké a ovplyvňujú  možnosť výdavkov v iných oblastiach.

Z tohoto dôvodu  sa spravodajca EMCDDA Drugnet Europe bude od nasledujúceho čísla vydávať v tlačenej forme iba v angličtine, ktorá bude doplnená on line verziou na internetovej stránke tejto európskej agentúry pre drogy a drogové  závislosti.

Komunikačný odbor EMCDDA ponúka v prípade záujmu e-mailové avíza na pdf formát  Drugnet Europe, stačí sa registrovať na stránke http://www.emcdda.eu.int/register.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava