Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

15. konferencia EUSPRA

07.06.2024

Európska spoločnosť pre výskum prevencie (EUSPR)  rozvíja vedeckú základňu environmentálnej, univerzálnej, selektívnej a indikovanej prevencie zameranej na zlepšenie ľudského zdravia a well beingu  a riešenie nerovností v oblasti zdravia.

Základnými prvkami  tohto procesu sú: medziodborové siete vedcov, tvorcov politík a odborníkov z praxe, rozvoj metodológie, podpora vyššieho vzdelávania a kariérny rozvoj v oblasti prevencie a výskumu implementácie.

EUSPR organizuje výročné stretnutie a konferenciu od roku 2009 s cca. 200 delegátmi, ktorými sú  výskumníci, odborníci  z praxe a tvorcovia  politík.  Tzv. Fórum ranej kariéry  reprezentuje  v EUSPR   rozsiahlu dynamiku a je aktívnou súčasťou predstavenstva a aktivít spoločnosti..

Konferencia v roku 2024 sa uskutoční 10. – 13. septembra v Cremone (Taliansko).

Od roku 2022 je The Journal of Prevention (JOP) oficiálnym vestníkom EUSPR.

Zdroj: 15. konferencia EUSPRA,  jún 2024

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava