Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Drug consumption rooms - Drogové „izby“

17.05.2024

Ostatný webinár  zorganizovalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť 8.mája 2024 na tému DCR , presnejšie „Priestor na bezpečnú konzumáciu drog – súčasná prax a budúcnosť“  S výnimkou moderátorky webinaru pani Marie Jauffret-Roustide  zo Štátneho inštitútu zdravia a medicínskeho výskumu z Francúzska, reprezentovali ostatní prednášatelia neštátne, mimovládne organizácie/združenia v Holandsku, Španielsku a nemeckom Hamburgu. Osobitne inšpiratívnym bolo vystúpenie MUDr. Viktora Mravčíka, ktorý zastupoval spoločnosť Podané ruce, pôsobiace na južnej Morave a prezentoval prvú mobilnú DCR v meste Brno (slide 2).

DCR predstavujú zdravotné a sociálne opatrenie voči problémom s drogami najmä v rizikových komunitách a lokalitách -  s cieľom predchádzať úmrtiam súvisiacim s predávkovaním drogami, znižovať akútne riziká prenosu chorôb nehygienickým injekčným podávaním a spájať ľudí užívajúcich drogy s liečbou závislostí a inými zdravotnými a sociálnymi službami. Môžu sa tiež zamerať na minimalizáciu verejného znepokojenia – public nuissance.

DRC sú stabilné alebo mobilné priestory, kde majú ľudia užívajúci drogy k dispozícii sterilné pomôcky na užívanie drog a môžu užívať nelegálne drogy pod dohľadom vyškoleného personálu. Zvyčajne sa nachádzajú v oblastiach, kde je otvorená drogová scéna a kde je bežné injekčné užívanie na verejných miestach. Primárnou cieľovou skupinou služieb DCR sú ľudia, ktorí sa venujú rizikovému užívaniu drog.

Podľa správy je geografické rozloženie DCR nerovnomerné na medzinárodnej aj regionálnej úrovni. V roku 2022 fungovalo na celom svete viac ako 100 DCR so službami v Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Luxembursku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku a Španielsku, ako aj vo Švajčiarsku, Austrálii, Kanade, Mexiku a USA.

 

Prvá DCR v Českej republike

Odhadujeme, že v Brne je približne  2200 ľudí , ktorí pravidelne a väčšinou injekčne užívajú pervitín alebo opiáty. Problém s užívaním je zvlášť v strede mesta a na pomedzí mestských častí Brno-Stred a Brno-Sever. Spustenie projektu predchádzal okrem iného aj prieskum medzi klientmi, odborníkmi a zástupcami organizácií a orgánov pôsobiacich v lokalite. Táto analýza nám pomohla program nastaviť tak, aby pokiaľ možno splnil svoj účel,”hovorí riaditeľ spoločnosti Podané ruce pre výskum a inovácie Viktor Mravčík. Pre účasť v programe sú stanovené jasné pravidlá; dodržiavanie verejného poriadku ako v aplikačnej  miestnosti, tak aj v okolí, prísny zákaz predaja a nákupu  návykových látok.  Užívanie drog ako také nie je v Českej republike trestné ( podobne ako na Slovensku)  – klienti si teda aplikujú svoju vlastnú dávku drogy, aby neprišlo k porušeniu zákona.

 „Spoločnost Podané ruce dlhodobo prichádza  s inovatívnymi riešeniami a je priekopníkom užitočných projektov na poli neziskových organizácií vo všeobecnosti, drogových služieb či pandémie  COVID-19 konkrétne. Som rád, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s mestom Brno a mestskými časťami, ktorých vedenie vidí v projekte zmysel a ktoré podporili realizáciu aplikačnej miestnosti mobilného typu vôbec poprvý krát v ČR.,” zakončil Vobořil, český národný koordinátor.

Projekt aplikačnej miestnosti je realizovaný s finančnou podporou  Úradu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí,, společnosti Gilead a nadácie WEEPI.

Viac na: https://podaneruce.cz/spolecnost-podane-ruce-spousti-v-brne-prvni-program-bezpecnejsi-aplikace-a-prevence-predavkovani-v-ceske-republice/

Zdroj:

EMCCDA, 2024

Společnost podané ruce, 2024

 

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava