Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlačová správa z agentúry EÚ pre drogy v Lisabone

21.05.2024

UŽÍVATE DROGY? KOĽKO? PREČO?

EMCDDA spúšťa európsky internetový prieskum o drogách 2024 s cieľom posúdiť vzorce užívania drog vo viac ako 30 krajinách.

(21.05.2024, LISABON) Užívate drogy? Koľko? Prečo? To sú jedny z otázok položených v najnovšom Európskom webovom prieskume o drogách, ktorý dnes spustila agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA). Cieľom prieskumu, ktorý je určený ľuďom vo veku 18 rokov a starším, ktorí užili drogy, je zlepšiť pochopenie vzorcov užívania drog v Európe a pomôcť pri formovaní budúcich protidrogových politík a intervencií.

Dobrovoľný anonymný prieskum - jedna z cielených  monitorovacích metód agentúry - sa tento rok uskutoční v 36 krajinách v približne 30 jazykoch. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bude propagovaný na národných úrovniach, prostredníctvom kontaktných miest Reitox a ich partnerov, ako aj prostredníctvom cielenej reklamy v sociálnych médiách.

Po druhýkrát sa na ňom zúčastňujú aj partneri agentúry zo západného Balkánu a z oblasti európskej susedskej politiky prostredníctvom projektov „Nástroj predvstupovej pomoci“ (IPA8) a „EU4Monitoring drog“ (EU4MDII), čím sa preklenú dôležité medzery v údajoch v týchto regiónoch.

Výhodou internetových prieskumov je priame oslovenie ľudí, ktorí užívajú drogy. Sú rýchle a lacné na vytvorenie, rýchlo poskytujú nové údaje a môžu pomôcť odhaliť nové trendy. Ak sú rovnaké otázky spolu s dôsledným procesom prekladu, potom tieto prieskumy môžu umožniť aj porovnanie medzi jednotlivými krajinami.

Nový prieskum, ktorý bude prebiehať šesť týždňov, je štruktúrovaný do modulov zameraných na: sociálno-demografické údaje, vzorce užívania drog, prístup k drogám (zvyčajne kupované množstvá a ceny), s hlbším zameraním na vzorce užívania kanabisu. Jeho zistenia prispejú k vznikajúcej poznatkovej základni o praktikách užívania drog v Európe. Pomôže to zlepšiť odhady veľkosti trhu na národnej a európskej úrovni a prispieť k rozvoju politiky v širšom zmysle.

Hoci webové prieskumy nie sú reprezentatívne pre všeobecnú populáciu, pri starostlivom vykonávaní a v kombinácii s tradičnými metódami zberu údajov môžu pomôcť vytvoriť podrobnejší, realistickejší a aktuálnejší obraz o užívaní drog a drogových trhoch v Európe. Ako také sú kľúčovou zložkou reakcie EMCDDA na neustále sa meniaci drogový problém.

Doteraz sa uskutočnili štyri kolá prieskumu EWSD, do ktorých sa zapojilo 33 krajín a viac ako 150 000 respondentov.

Zdroje:

Webová stránka európskeho internetového prieskumu

Video o metodike: Prečo európsky webový prieskum o drogách? (2021)

Propagačné video

 

EMCDDA sa 2. júla 2024 EMCDDA sa 2. júla 2024 stane Agentúrou Európskej únie pre drogy (EUDA) so širším mandátom. Ďalšie informácie: https://www.emcdda.europa.eu/about/euda-2024_en

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava