Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

LISABONSKÉ ZÁVISLOSTI 2024 - LISBON ADDICTIONS 2024 - Európska konferencia o závislostnom správaní a závislostiach

09.01.2024

 

Od 18. decembra 2023 je otvorená  registrácia na ďalšiu európsku konferenciu o návykovom správaní a závislostiach (Lisabonské závislosti 2024), ktorá sa uskutoční v Lisabone od 23. do 25. októbra 2024.

Toto multidisciplinárne podujatie už po piaty krát predstaví špičkový vedecký výskum v oblasti závislostí a preskúma výzvy súvisiace s nelegálnymi drogami, alkoholom, tabakom, závislosťou  od obrazovky, hazardných hier  a iného  návykového správania. Konferencia, je určená na informovanie o vývoji politík  a praxe prostredníctvom lepšieho pochopenia súčasných problémov v oblasti vedy o závislosti a návykového správania. Predchádzajúce ročníky privítali viac ako 1 000 účastníkov.

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch bude konferencia organizovaná v tematických okruhoch.

V roku 2024 sú to: | Posilnenie postavenia pracovnej sily |

Prevencia rizikového a škodlivého správania |

Alkohol: riziká, klinické štúdie , liečba a výsledky |

Závislosť a duševné zdravie |

Hepatitída C, iné infekčné choroby a poškodenia súvisiace s drogami |

Behaviorálne závislosti  | Protidrogová politika: najnovší vývoj a nové výzvy | Otvorené témy |

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie  je „Posilnenie pracovnej sily budúcnosti“. Medzinárodní odborníci sa budú zamýšľať nad rôznorodými aspektmi tejto témy, kde patria : budovanie kapacít a rozvoj pracovnej sily; zabezpečenie pohody na pracovisku; rozšírenie pracovnej sily v oblasti závislosti; zvýšenie spolupráce a partnerstva s postihnutými komunitami; a poskytovanie služieb v oblasti závislostí v digitálnej ére.

Podujatie, ktoré sa bude konať v lisabonskom kongresovom centre, organizuje: Portugalské generálne riaditeľstvo pre opatrenia  v oblasti návykového správania a závislostí (SICAD); Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA); časopis Addiction/Spoločnosť pre štúdium závislostí ; a International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

Pozývame výskumníkov, vedcov alebo odborníkov pôsobiacich v oblasti závislostí, aby do 31. januára 2024 zaslali svoje abstrakty pre vyššie uvedené tematické okruhy. 
Vítaní sú aj novinári  a môžu sa na konferenciu prihlásiť. 
Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku.
Registráciahttps://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2024/content/registration

Konferenčné poplatky

  • Early-bird fee: EUR 470 (do 31. marca  2024)
  • Regular fee: EUR 570 (od 1.apríla do 30. júna  2024)
  • Late registration: EUR 670 (po 30.júni  2024)
  • PhD students fee*: EUR 250 (do 31.januára 2024)
  • Obmedzený počet miest so zníženým poplatkom je k dispozícii podľa poradia príchodu. Uchádzači by mali byť študenti registrovaní v príslušnom akademickom programe a nemali by byť zamestnaní na plný úväzok.
  • Early-stage researcher fee**: EUR 250 (do 31.januára  2024)
  • Obmedzený počet miest so zníženým poplatkom je k dispozícii podľa poradia príchodu. Uchádzači by mali byť v prvých štyroch rokoch (ekvivalent plného úväzku) svojej výskumnej kariéry a ešte im nebol udelený doktorandský titul. Ekvivalentná výskumná prax na plný úväzok sa meria od dátumu získania titulu, ktorý ich formálne oprávňuje nastúpiť na doktorát.

ZDROJ: https://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2024/

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava