Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Výzva na vyjadrenie záujmu o členstvo vo Vedeckom výbore Agentúry Európskej únie pre drogy

05.01.2024

EMCDDA spustila výzvu na vyjadrenie záujmu o členstvo vo Vedeckom výbore Agentúry Európskej únie pre drogy (EUDA) . EUDA, ktorá nahradí EMCDDA, začne svoju činnosť 2. júla 2024, v deň nadobudnutia platnosti jej zakladajúceho nariadenia.

Úlohou vedeckého výboru je pomáhať správnej rade EUDA a výkonnému riaditeľovi poskytovaním stanovísk k akejkoľvek vedeckej záležitosti týkajúcej sa činnosti agentúry, ktoré jej môžu predložiť.

Každý člen Vedeckého výboru EUDA bude vymenovaný na štvorročné obdobie, ktoré možno raz obnoviť. Sú menovaní na základe osobnej spôsobilosti a konajúc vo verejnom záujme budú ponúkať stanoviská nezávisle od členských štátov a inštitúcií EÚ. Nebudú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od žiadneho iného orgánu.

Zasadnutia vedeckého výboru sa spravidla konajú dvakrát ročne v priestoroch EUDA v Lisabone. Od členov sa očakáva účasť na týchto stretnutiach, ktoré sú vedené v angličtine. 

Každý člen Vedeckého výboru EUDA po vymenovaní podpíše vyhlásenie o nezávislosti vo vzťahu k výkonu svojich povinností v tomto orgáne a preň. Podpíšu aj písomné vyhlásenie o záujme.

Uzávierka prihlášok: 17.01.2024

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava