Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Workshop NIVAM/UNICEF: Prevencia užívania návykových látok a minimalizácia rizika spojeného s ich užívaním

15.11.2023

Workshop viedla skúsená odborníčka na danú problematiku, Sabína Brédová, ktorá sa dlhodobo venuje práci s užívateľmi návykových látok. Pracovníci s mládežou, psychológovia, pracovníci samospráv, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl spoločne hľadali nové spôsoby, ako predísť užívaniu návykových látok deťmi a mládežou. Táto téma je veľmi naliehavá a tak aj prístup k tejto problematike musí byť stále aktuálny a flexibilný.

Každý krok k prevencii a osvete v tejto téme je dôležitý, preto účastníci workshopu mali možnosť dozvedieť sa množstvo informácií o :

  • Teórii látkových závislostí
  • Harm reduction ako účinnej metóde prevencie
  • Typoch drog, ich účinkoch a aktuálnych trendoch
  • Teórii efektívnej prevencie pre žiakov a študentov v oblasti užívania návykových látok
  • Nácviku preventívnych aktivít aplikovateľných v rôznych typoch kolektívov v závislosti od veku, problému či vznikajúceho rizika
  • Využití neformálnych aktivít zameraných na prácu s problematikou v oblasti práce s mládežou

Viac na : https://nivam.sk/workshop-nivam-unicef-prevencia-uzivania-navykovych-latok-a-minimalizacia-rizika-spojeneho-s-ich-uzivanim

Zdroj: Nivam, 2023

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava