Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

NCZI -Publikačné tabuĺkové výstupy Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022.

04.09.2023

Národné centrum zdravotníckych informácii zverejnilo na svojej stránke a v časti tematické štatistické výstupy správu a publikačné tabuĺkové výstupy Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022. K dispozícii sú:

publikačné tabuľkové výstupy Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 619 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 619 kB) (619 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,4 MB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,4 MB) (1,4 MB) Dátum publikovania: 25.08.2023

správa k publikovaným výstupom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (PDF, 504 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (PDF, 504 kB) (504 kB) Dátum publikovania: 25.08.2023

Tieto dáta sú súčasne kľučové pre každoročné štandardné štatistické výstupy /tabuľky, ktoré sa podľa medzinárodnej metodiky povinne reportujú do Európskeho monitorovacieho centra pre drogy – EMCDDA v kontexte indikátora “Dopyt po liečbe” – Treatment demand indicator /TDI.

Zdroj: v texte

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava