Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Shraním hazardných hier má skúsenosť o niečo menej ako polovica Slovákov

24.08.2023

Ministerstvo zdravotníctva, prostredníctvom Agentúry FOCUS,  zisťovalo aké skúsenosti majú Slováci s hraním hazardných hier. Aspoň jednu z hazardných hier vyskúšalo 43,3 % respondentov, pričom najpopulárnejšími hazardnými hrami ostávajú číselné lotérie, s ktorými má skúsenosť 37 % respondentov. Najviac rizikových hráčov hazardných hier hrá na výherných automatoch, pričom podľa názorov verejnosti by sa hranie na výherných automatoch malo regulovať prísnejšie ako v súčasnosti.

Až 43,3 % respondentov hralo aspoň raz v živote niektorú z  hazardných hier, ako sú výherné automaty, kurzové stávky, výherné živé hry v kasíne a číselné lotérie. Najpopulárnejšou hazardnou hrou sú číselné lotérie, ktoré hralo aspoň raz v živote (či už v kamennej prevádzke alebo na internete) 37 % ľudí zúčastnených v prieskume (v roku 2019 to bolo 37,9 %), nasledujú kurzové stávky (20,6 % a v roku 2019 to bolo 18,2 %), výherné automaty (15,9 %, v roku 2019 to bolo 13,7 %) a živé hry v kasíne (7,9 %, v roku 2019 to bolo 6,5 %).

Ženy majú výrazne menšie skúsenosti s hraním hazardných hier ako muži. Ženy najčastejšie hrajú číselné lotérie, no pri skúsenostiach a ďalšími typmi hazardných hier majú výraznú prevahu muži.

Výrazne narástla skúsenosť s internetovým hraním hazardných hier

Zatiaľ čo v roku 2019 malo aspoň jednu skúsenosť s hraním hazardných hier na internete iba 6,7 % respondentov, v súčasnosti je to už 14,4 %. Oproti predchádzajúcemu výskumu narástla skúsenosť s hraním všetkých typov hazardných hier online. V súčasnosti je na internete najpopulárnejšie kurzové stávkovanie, s ktorým má skúsenosť 9 % ľudí (v roku 2019 iba 4,4 %) a číselné lotérie, ktoré hralo online 8,9 %  (v roku 2019 iba 3,5 %). 

Podiel rizikových hráčov je stabilný

Škála Lie/bet je zameraná na identifikovanie rizikového hrania a je zložená z dvoch otázok („Cítili ste niekedy v priebehu posledných 12 mesiacov potrebu staviť viac a viac peňazí?“ a „Museli ste v priebehu posledných 12 mesiacov niekedy klamať ľuďom, ktorí sú pre vás dôležití, o tom ako veľa hráte hazardné hry alebo stávkujete?“), pričom kladná odpoveď už na jednu z nich sa považuje za riziko problémového hrania a kladná odpoveď na obidve otázky naznačuje vysoké riziko problémového hrania.

Podľa takto vypočítanej screeningovej škály Lie/bet je v populácii 15 – 64 ročných celkovo 3,5 % aktuálne rizikových hráčov (v roku 2019 to bolo 3,3 %) a 1,3 % respondentov s aktuálne vysokým rizikom problémového hrania (v roku 2019 to bolo 1,6 % ). Medzi mužmi v tomto vekovom rozpätí je 5,7 % aktuálne rizikových hráčov a 2,2 % hráčov s aktuálne vysokým rizikom problémového hrania. Medzi mladými veku 15 – 34 rokov je 4,4 % aktuálne rizikových hráčov a 1,4 % hráčov s aktuálne vysokým rizikom problémového hrania.

Najviac rizikových hráčov hrá na výherných automatoch

Až 39,4 % respondentov, ktorí hrali za posledných 12 mesiacov na výherných automatoch (či už v kamennej prevádzke alebo online) vykazuje podľa škály Lie/bet znaky rizikového hrania a 21,1 % z nich dokonca vysoké riziko problémového hrania. O niečo menej rizikových hráčov (35,7  %) je medzi respondentmi, ktorí za posledných 12 mesiacov hrali kasínové hry, ako i medzi respondentmi, ktorí stavili v kurzových stávkach (30,2 %). Najmenej rizikových hráčov (11,3 %) je medzi respondentmi, ktorí v priebehu posledných 12 mesiacov hrali číselné lotérie.

Až 12,3 % z tých ľudí, na ktorých majetok alebo plat bola (či už v minulosti alebo v súčasnosti) uvalená exekúcia, sú podľa screeningovej škály Lie/bet rizikovými hráčmi hazardných hier (a 8 % z nich vykazuje vysoké riziko problémového hrania). Medzi respondentmi bez skúseností s exekúciou je rizikových hráčov iba 2,9 % (a iba 1,3 % vykazuje vysoké riziko problémového hrania).

Výherné automaty by mali byť regulované prísnejšie

Najprísnejšie posudzujú respondenti reguláciu výherných automatov, kde až 59,8 % sa prihovára za reštriktívnejší režim, ako je v súčasnosti (41,8 % za ich úplný zákaz a 18 % za ich prísnejšiu reguláciu). Ešte stále pomerne prísne uvažujú o kasínových hrách, kde je za reštriktívnejší režim ako v súčasnosti 49,1 % ľudí (26,6 % za ich úplný zákaz a 22,5 % za ich prísnejšiu reguláciu). V prípade kurzových stávok podporuje presná polovica respondentov (50 %) ich súčasnú reguláciu, a podobne to platí pre číselné lotérie, pri ktorých súčasne platnú reguláciu podporuje 51,3 % respondentov.

Nárast popularity internetového hrania hazardných hier pravdepodobne súvisí s obdobím pandémie, a s tým spojenými obmedzeniami voľného pohybu a zatváraním kamenných prevádzok. Podobne ako v minulom výskume  z roku 2019 sa potvrdzuje, že z najrizikovejším je hranie na výherných automatoch, pričom verejnosť sa prihovára za ich prísnejšiu reguláciu či dokonca zákaz,“ uzatvára Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV, ktorý na výskume spolupracoval.

Prieskum Rozšírenosť užívania psychoaktívnych látok a iné návykové správanie v populácii SR, ktorého súčasťou boli aj hazardné hry, realizovala agentúra FOCUS v dňoch od 2. mája do 12. júna 2023 prostredníctvom siete vyškolených anketárov na reprezentatívnej vzorke 5 031 obyvateľov SR vo veku od 15 do 64 rokov metódou rozhovorov, pričom vzhľadom na citlivosť témy sa respondenti mohli rozhodnúť aj pre samovypĺňanie dotazníka v prítomnosti anketára.

Telefonické linky, ktoré ponúkajú pomoc nielen pri drogovej závislosti, boji proti alkoholizmu či fajčeniu, ale i pri závislosti na hazardných hrách nájdete tu:  https://www.infodrogy.sk/stranka/urgentna-pomoc

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava