Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Španielske predsedníctvo v Rade EÚ a tradičné stretnutie národných protidrogových koordinátorov

05.07.2023

Španielske predsedníctvo v Rade EÚ zahájilo  aktuálnu “trojku[1]”, ktorá v rámci osemnásťmesačného obdobia[2] bude uzko spolupracovať na dlhodobých cieľoch a spoločnej agende Rady EÚ. Súčasnú trojicu tvorí Španielsko – predsedajúca krajina už po piaty krát – Belgicko a Maďarsko.

Tradične sa v rámci neformálnych podujatí konajú v predsedníckej krajine stretnutia národných protidrogových koordinátorov. Španielske ministerstvo zdravotníctva naplánovalo takéto stretnutie na termín 31.8. - 1.9.2023 v Barcelone

Medzi ciele stretnutia[3] patrí výmena názorov a skúseností medzi najvyššími protidrogovými predstaviteľmi členských štátov, diskusia o témach predsedníctva týkajúcich sa výziev spôsobených fenoménom drog a študijné návštevy rôznych inštitúcií a mimovládnych združení súvisiacich so sociálnymi a zdravotnými problémami a  starostlivosťou  o užívateľov drog.

Zdroje: Spanish  EU Presidency Programme


[1] Najbližšie, druhé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je programované na prvý polrok  2030, počínajúc Holandskom (druhý polrok 2029) a končiac Maltou.

[2] Do 31.12.2024

[3] Pozri napr. program stretnutia protidrogových koordinátorov v rámci slovenského predsedníctva.

 19-20.októbra 2016 – Integrovaný prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti o užívateľov drog

file:///C:/Users/Admin/Downloads/FINAL%20Agenda%20NDC%20final%20(2)1%20(1).pdf

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava