Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Svetový deň bez tabaku - 31.máj

31.05.2023

Svetový deň bez tabaku vyhlasuje každoročne Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) vždy 31. mája. Tento deň sa pripomína od roku 1987, kedy sa členské štáty WHO rozhodli upozorňovať verejnosť na tabakovú epidémiu, ktorej následkom je rozvoj závažných ochorení a úmrtí, ktorým je možné predchádzať.

Tento rok Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje svojou kampaňou s heslom „Pestujte potraviny, nie tabak“ na problémy, ktoré prináša pestovanie tabaku. V mnohých krajinách sveta sa veľké plochy úrodnej pôdy využívajú na pestovanie tabaku namiesto toho, aby sa využili na iné účely, napr. na pestovanie potravinárskych plodín. Podľa údajov WH0 sú  na prvých troch miestach hektárovej plochy využívanej na pestovanie tabaku   Čína, India a Brazília. Deviate miesto v prvej desiatke zaujalo Turecko (v európskom regióne sa do rebríčka 50 krajín s najvyššou plochou pôdy využívanej pre pestovanie tabaku dostalo aj Severné Macedónsko, Taliansko, Grécko, Poľsko,Španielsko a Srbsko).

•••

Svetový deň bez tabaku 2023: Využite poradne na odvykanie od fajčenia úradov verejného zdravotníctva

Zdroj: Tlačová správa ÚVZ SR, 26.mája 2023

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava