Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Tlačová správa z EMCDDA : Európska správa o drogách za rok 2023 bude uverejnená 16. júna

16.05.2023

NAJNOVŠIA VÝROČNÁ SPRÁVA CENTRA EMCDDA O TRENDOCH

Už čoskoro: Európska správa o drogách za rok 2023 bude uverejnená 16. júna

(16. 05. 2023, LISABON) Koľko nových drog bolo odhalených v Európe v minulom roku? Aké sú najnovšie trendy vo výrobe drog a obchodovaní s nimi? Ktoré látky v súčasnosti vyvolávajú najväčšie obavy? Viac informácií sa dozviete, keď Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) zverejní svoju Európsku správu o drogách za rok 2023: Trendy a vývojové zmeny na tlačovej konferencii v Bruseli dňa 16. júna.

Na základe údajov z 29 krajín (EÚ-27, Türkiye a Nórsko) správa poskytuje najnovší prehľad o situácii v oblasti drog v Európe, pričom skúma dlhodobé trendy a vznikajúce hrozby. Komplexná analýza sa týka užívania a ponuky drog, ako aj poškodení súvisiacich s drogami a reakcií na ne.

Hĺbka a rozsah analýzy sa tento rok značne rozšírili a zahŕňajú širšiu škálu tém, ktoré sú v nej obsiahnuté, a sú podrobnejšie. Správa sa po prvýkrát predkladá v novom modulárnom, digitálnom, formáte, ktorý ponúka inovatívne spôsoby prístupu k obsahu a interakcie s ním. Zdroj je navrhnutý tak, aby bol čitateľný v celom rade zariadení (osobné počítače, mobilné telefóny, tablety)
a je dostupný v 25 jazykoch EÚ.

Analýzu dopĺňa viac než 100 interaktívnych grafov, zatiaľ čo špecializované interaktívne prehľady umožňujú užívateľom vizualizovať údaje a trendy na európskej a vnútroštátnej úrovni. Novinári a výskumní pracovníci budú mať prístup k základným údajom na účely jednoduchšieho zdieľania a opakovaného použitia. K správe je pripojený Štatistický bulletin 2023 (Statistical Bulletin 2023),
ktorý obsahuje národné súbory údajov.

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Dátum: 16. jún 2023 o 12.00 hod. (Lisabon) 13.00 hod. SEČ (Brusel).

Miesto: Európska komisia, Berlaymont (VIP corner). Toto podujatie bude vysielané naživo v Európe prostredníctvom satelitu (Europe by Satellite).

Rečníci:
- Ylva Johansson, európska komisárka pre vnútorné záležitosti
- Alexis Goosdeel, riaditeľ EMCDDA

 

Správa a rozhovory, na ktoré sa vzťahuje embargo: press@emcdda.europa.eu

Ďalšie informácie: www.emcdda.europa.eu/edr2023

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava