Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prihláste sa na online webinar EMCDDA !

09.03.2023

Cieľ: Lepšie porozumieť súčasnému vývoju v liečbe užívania stimulantov.

Stimulačné drogy sú na druhom mieste po kanabise ako celosvetovo najužívanejšia trieda kontrolovaných drog, čo predstavuje 68 miliónov užívateľov v minulom roku. V Európe podľa najnovších údajov Európskej správy o drogách 2022, prieskumy v 25 krajinách EÚ medzi rokmi 2016 a 2021 naznačujú, že 1,4 milióna mladých dospelých (15 – 34) užilo amfetamíny počas minulého roka (1,4 % tejto vekovej skupiny). Viac ako 8 000 klientov nastupujúcich v roku 2020 v Európe na špecializovanú protidrogovú liečbu uviedlo amfetamín ako svoju primárnu drogu. Asi 3 700 z nich predstavovali klienti, ktorí podstúpili liečbu poprvýkrát. Okrem toho existujú signály, že dostupnosť a užívanie metamfetamínu sa podľa všetkého zvyšuje.

Farmakoterapia doteraz nepriniesla presvedčivé výsledky pri liečbe problémov spojených s užívaním amfetamínu a metamfetamínu. Existujú však sľubné výsledky agonistických terapií (známych aj ako substitučná liečba) pre stimulanty a prebiehajú zaujímavé nové štúdie.

V tomto webinári sa diskusia sústredí na aktuálne informácie o vedeckom výskume, výsledky najnovších systematických prehľadov a prebiehajúce európske štúdie. Potom bude nasledovať premostenie priepasti medzi výskumom a praxou,  prvé skúseností s liečbou problémov súvisiacich s metamfetamínom prostredníctvom  stimulantov na predpis, ako aj identifikácia kľúčových  otázky politiky a praxe.

Účastníci sa budú zaoberať týmito oblasťami :

1. Čo hovoria systematické prehľady o súčasných dôkazoch o liečbe užívania stimulantov? Vitor Tardelli, M.D., psychiater, klinický pracovník v Centre pre závislosť a duševné zdravie (CAMH), University of Toronto, Kanada a výskumník na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Brazília

2. Aké štúdie prebiehajú v súčasnosti ? Správy z „ATLAS4dependence“, nórsky randomizovaný kontrolný pokus (RCT). Lars Thore Fadnes, vedúci projektu „ATLAS4dependence“, Univerzita v Bergene, Nórsko

3. Ako sa v súčasnosti liečia ľudia s problémami súvisiacimi s metamfetamínom? Aké sú otvorené otázky? Roman Gabrhelík, vedúci výskumu a vývoja, Klinika adiktológie, 1. LF UK, ČR

4. Preklenutie priepasti medzi výskumom a politikou a praxou: klinické usmernenia a odporúčania, španielske skúsenosti. Joan Ramon Villalbí, vládny delegát pre Národný plán pre drogy, Ministerstvo zdravotníctva, Španielsko

Webinar povedie pani Iciar Indave z  EMCDDA, úvodné a záverečné slová: Alexis Goosdeel, riaditeľ EMCDDA.Samozrejmou súčasťou je riadená diskusia s účastníkmi na platforme ZOOM. Dĺžka trvania 1,5 hod.

Účastníci: Webinár je otvorený pre všetkých po registrácii, po ktorej prihlásený záujemca  dostane odkaz na pripojenie. Registrácia: https://us02web.zoom.us/j/81728125535

Dátum: 22. marca (streda), 13:00-14:30 SEČ.  

Viac na: https://www.emcdda.europa.eu/event/2023/03/emcdda-webinar-responding-stimulant-use-developments-treatment-responses_en

a https://www.infodrogy.sk/monitoring-medii/5163  (predchádzajúci webinar venovaný metamfetamínu)

 

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava