Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nový pracovný program EMCDDA pripravuje agentúru na významné zmeny, ktoré ju čakajú

24.02.2023

LISABON 

24.februára 2023 bol zverejnený najnovší pracovný program EMCDDA, ktorý načrtáva aktivity európskeho monitorovacieho centra na roky 2023 – 2025. Toto obdobie bude pre organizáciu vmimoriadne významné,, keďže inštitúcie EÚ rokujú o novom nariadení, ktoré v roku 2024 premení Európske monitorovacie centrum pre drogy a závislosť na Agentúru Európskej únie pre drogy (EUDA).

EUDA bude úplne nová agentúra s rozšíreným mandátom, lepšie vybavená posilniť pripravenosť EÚ v súvislosti s nezákonnými drogami.

Ako uviedol riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel,  toto  nové programové obdobie bude zároveň znamenať koniec ukončenie Stratégie EMCDDA 2025, ktorou sa riadi  práca od roku 2016.

V čase, keď Európa čelí rastúcim zdravotným a bezpečnostným hrozbám, sa zamyslíme nad tým, ako nám stratégia pomohla podporiť reakciu EÚ. na tieto tlaky. Okrem toho budeme pokračovať v rozvíjaní proklientskeho  a digitálneho obchodného modelu stratégie, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval nové služby a produkty v súlade s vyvíjajúcimi sa potrebami nášho publika ( politikom, vedcom ...).V tejto súvislosti naše tri vlajkové produkty prechádzajú významnými zmenami. Tieto sú teraz nakonfigurované v digitálnom, modulárnom, prístupnom a mobilnom formáte, vďaka čomu je preskúmavanie, zdieľanie a opätovné používanie základných údajov jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, a to všetko pri zlepšovaní ich vedeckej náročnosti.  A pokiaľ ide o veľmi diskutovanú otázku kanabisovej politiky, v roku 2023 poskytneme nové zdroje určené na pomoc tvorcom rozhodnutí a politík s rozvojom a hodnotením kanabisovej politiky v ich vlastných krajinách”.

Čítajte viac na: https://www.emcdda.europa.eu/news/2023/new-emcdda-work-programme-prepares-agency-significant-changes-ahead_en

a

Single programming document 2023-2025 https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/15115/20230314_PDF_TDAX23001ENN_002.pdf

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava