Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Publikácia EMCDDA  pod názvom Väzenie a drogy v Európe  - súčasné a budúce výzvy

06.02.2023

Väzenie a drogy v Európe  - súčasné a budúce výzvy

Publikácia EMCDDA  pod názvom Väzenie a drogy v Európe  - súčasné a budúce výzvy (Prison and drugs in Europe: current and future challenges

Táto publikácia poskytuje prehľad súčasných poznatkov a  vývoja v oblasti užívania drog a väzenia v Európe. Správa podrobne skúma epidemiológiu užívania drog a problémy súvisiace s drogami medzi väzenskou populáciou, dostupné opatrenia sociálnych a zdravotníckych služieb vo vzťahu k problémom  s drogami vo väzniciach vrátane najnovších dôkazov o ich účinnosti ako aj  ponuku drog a trhy vo väzniciach. Rozoberá aj nedávne a budúce výzvy v tejto oblasti.  Môže byť zaujímavá pre tvorcov politík a ich poradcov, špecialistov a odborníkov z praxe, výskumníkov a vedcov a všetkých, ktorí sa zaoberajú problematikou väzenia a drog.

V anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie tu. O český preklad sa postaral český Institut pro kriminologii a sociální prevenci a rovnako je k dispozícii na webovej stránke EMCDDA alebo aj v Knižnici dokumentov tejto webovej stránky.

Zdroj: DRUGNET EUROPE, číslo161 Január 2023

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava