Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Švédsko po tretíkrát prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ

16.01.2023

V januári 2023  Švédsko po tretíkrát prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ s prísľubom zamerať sa na bezpečnosť, konkurencieschopnosť, prechody na zelené energie, demokratické hodnoty a právny štát.

Počas nasledujúcich šiestich mesiacov bude krajina viesť prácu na všetkých úrovniach Rady pri budovaní spolupráce, dohody a solidarity medzi členskými štátmi EÚ.

V oblasti drog v súčasnosti Švédsko predsedá Horizontálnej pracovnej skupine Rady pre drogy (HDG) , pričom má naplánovaných šesť stretnutí s členskými štátmi EÚ a ďalšie dialógy o drogách s medzinárodnými partnermi a občianskou spoločnosťou (vrátane Spojených štátov, Brazílie, západného  Balkánu, krajinami  CELAC a fórom občianskej spoločnosti o drogách).

Počas svojho predsedníctva v HDG bude Švédsko uprednostňovať tieto témy:

Pohlavie a drogy: liečba a starostlivosť zameraná na špecifické potreby žien; úloha žien v nezákonnom obchode s drogami; úmrtia súvisiace s drogami a rozdiely medzi ženami a mužmi; rodovo podmienené násilie a spojenie s drogami.

Mladí ľudia a drogy: ich úloha v nezákonnom obchode s drogami, nábor do zločineckých sietí, užívanie drog a prevencia.

Syntetické opiáty: tematická diskusia o syntetických opioidoch, nemedicínskom použití farmaceutických opioidov a výzvach v Európe.

V pokračovaní práce odchádzajúceho českého predsedníctva – a na základe protidrogovej stratégie EÚ na roky 2021 – 25 – bude mať Švédsko ako jeden z hlavných cieľov ďalšie diskusie o európskom nariadení o Agentúre EÚ pre drogy.

Švédsko  povedie EÚ a jej členské štáty na 66. zasadnutí Komisie OSN pre narkotické drogy (13. – 17. marca, Viedeň) a zvolá stretnutie národných koordinátorov pre boj proti drogám (2. – 4. mája, Malmö). predmet „Deti, mládež a drogy“.

Je to tretíkrát, čo Švédsko predsedá EÚ (2001, 2009, 2023) od vstupu do EÚ v roku 1995.

Priority: https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/prioritie

Zdroj: EMCDDA,13.1.2023


[1] HDG je zodpovedná za vedenie a riadenie práce Rady v oblasti drog a vykonáva legislatívnu a všeobecnú politiku v oblastiach znižovania ponuky a znižovania dopytu. Jeho hlavnými cieľmi sú: vypracovať legislatívu EÚ, stratégie, akčné plány a iné relevantné dokumenty v oblasti drog; výmena informácií medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami o vnútroštátnych politikách; a koordinovať opatrenia prijaté členskými štátmi v Európe aj mimo nej.

 

 


 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava