Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

18. ministerská konferencia skupiny Pompidou (Rady Európy)

15.12.2022

V dňoch 13.-14. decembra 2022 sa uskutočnila v Lisabone 18. ministerská konferencia skupiny Pompidou pod názvom "Ľudské práva ako kľúčová oblasť pre problematiku drog a politiku závislosti".

Ministri a účastníci na vysokej úrovni zo 41 členských štátov skupiny Pompidou po ukončení 18. ministerskej konferencie vyzvali na prístup zameraný na ľudské práva pri riešení drogových závislostí a súvisiacich porúch.

Vo svojej „Lisabonskej deklarácii“ účastníci ďalej vyzvali na preskúmanie stratégií na riešenie závislostí súvisiacich s používaním komunikačných a informačných technológií, ako súčasť širokého smerovania politiky, ktorou sa bude skupina Pompidou v blízkej budúcnosti riadiť.

Portugalsko, ktoré predsedá skupine Pompidou od roku 2019, bolo hostiteľom dvojdňovej konferencie, na ktorej sa zúčastnilo približne 150 účastníkov vrátane ministrov, zástupcov 46 vlád a šiestich medzinárodných organizácií alebo agentúr, ako aj odborníkov na drogovú politiku, presadzovanie práva, zdravotníctvo a justičných úradníkov a zástupcov občianskej spoločnosti.

Pred prijatím vyhlásenia účastníci zhodnotili vplyv súčasných trendov v obchodovaní s drogami, od zvýšeného užívania drog zvyšujúcich výkonnosť a imidž až po behaviorálne závislosti, ako sú nadmerné a nutkavé videohry, hazardné hry a online nakupovanie.

Na základe správy, ktorú vypracovali stáli korešpondenti skupiny Pompidou, účastníci konferencie zhodnotili aj aktivity a úspechy počas portugalského predsedníctva a prijali nový pracovný program na roky 2023-2025.

V rámci konferencie portugalský minister zdravotníctva Manuel Pizarro odovzdal štvorročné portugalské predsedníctvo Taliansku, ktoré zastupoval štátny tajomník predsedníctva Rady ministrov Talianska Alfredo Mantovano. Švajčiarsko bolo vymenované za podpredsedu skupiny Pompidou.


 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava