Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Čo priniesol európsky webový prieskum o drogách ?

12.12.2022

Takmer 50 000 dospelých od 18 rokov (48 469) z 21 EÚ krajín a Švajčiarska sa  v minulom roku zúčastnilo webového  prieskumu European Web Survey on Drugs (EWSD 21). Prieskum už po tretí krát iniciovalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a realizoval sa v mesiacoch marec-apríl 2021 prostredníctvom webu. Do iniciatívy sa zapojilo viac ako 100 organizácií vrátane národných kontaktných miest siete Reitox (na Slovensku Národné monitorovacie centrum pre drogy a spolupracujúci externí odborníci), univerzít a mimovládnych organizácií.

Výskum priniesol obrovské množstvo dát a v našom príspevku boli reflektované len hlavné zistenia – porovnania priemerov EÚ a SR.

Predpoklad, že na európskej a národných úrovniach budú nasledovať ďalšie analýzy získaných dát sa naplnil aj v rámci konferencie Lisbon Addictions 22. Niektoré abstrakty z analýz  Belgicka, Írska, Luxemburska, rovnako ako so súhlasom autorov aj originálne prezentácie   najdete v knižnici dokumentov.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava