Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zmení sa názov aj mandát Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť

12.12.2022

• Rozšírené právomoci vrátane hodnotenia rizík a hrozieb

• Agentúra poverená monitorovaním, pripravenosťou a analýzou údajov

• Poslanci chcú transparentnú a vedecky orientovanú agentúru, s dôrazom na ľudské práva

Poslanci vo štvrtok  1.12.2022 schválili širší mandát Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), ktorý by ho premenil na agentúru EÚ pre drogy.

Po hlasovaní spravodajkyňa Isabel Santos (S&D, PT) povedala: „Vítame rozšírenie EMCDDA na plnohodnotnú agentúru – Európsku agentúru pre drogy. Vybaviť agentúru, ktorá bude čoskoro existovať, správnymi zdrojmi a nástrojmi, aby bola schopná efektívnejšie a rýchlejšie  identifikovať a riešiť súčasné a budúce výzvy súvisiace s drogami v Európe.Toto bol cieľ, ktorý sme sledovali, pričom sme presunuli nadmerné zameranie pôvodného návrhu na otázky súvisiace s presadzovaním práva, dodávkami (trhom),, bezpečnosťou a kontrolou smerom k výraznejšiemu dôrazu na znižovanie škôd, zdravie, sociálne a ľudské práva.“

Správu následne prerokuje plénum Európskeho parlamentu, po ktorom sformuje pozíciu EP pri rokovaniach s Radou o konečnej podobe zákona.

Viac na : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58111/eu-drugs-agency-meps-give-the-green-light-to-a-more-powerful-agency?fbclid=IwAR2hBcS45eCzTHUyuApsZY2mdM5POOEfFvVbVfQAIpQ-j_Wj5dc-GWIHd5I

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava