Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Lisbon Addiction 2022 - štvrtá Európska konferencia o návykovom správaní a závislostiach

21.11.2022

Lisbon Addiction 2022

V poradí štvrtá Európska konferencia  o návykovom správaní a závislostiach sa uskutoční od 23 novembra do 25 novembra 2022 v Lisabone.

Toto podujatie bolo od začiatku (Lisbon Addictions 2015) koncipované ako príležitosť a priestor pre podporu vysokokvalitnej vedeckej diskusie, ktorú predstavuje popredný európsky výskum závislostí v špecializovaných oblastiach nelegálnych drog, alkoholu, tabaku, hazardných hier a iného návykového správania. Lisbon Addictions je multidisciplinárna konferencia, ktorá poskytuje fórum pre networking v oblasti závislostí.

V rámci zastrešujúcej témy Globálne závislosti predstaví LxAddictions22 špičkový výskum, ktorý pomôže charakterizovať, pochopiť a reagovať na aktuálnu situáciu v oblasti závislostí  a návykového správania. Súčasne poskytuje príležitosti pre začínajúcich výskumných pracovníkov na zlepšenie ich kariéry (prostredníctvom vyhradených ukážkových stretnutí, aktivít vytvárania networkingov a mentoringu)  čo patrí  medzi priority programového a organizačného výboru.

Podujatie organizuje: Portugalské generálne riaditeľstvo pre opatrenia v oblasti návykového správania a závislostí (SICAD); Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA); časopis Journal of Addiction Spoločnosti pre štúdium závislostí (SSA); Medzinárodné združenie vydavateľov odborných časopisov o závislostiach (International Society of Addiction Journal Editors ISAJE).

Program konferencie

Z histórie Lx Addictions

Tretia európska konferencia o návykovom správaní a závislostiach sa konala v lisabonskom kongresovom centre v dňoch 23. – 25. októbra 2019.

Hlavnou témou pre rok 2019 bola „Budúcnosť závislostí: nové hranice pre politiku, prax a vedu“. Konferencia predstavila špičkový výskum, ktorý má pomôcť charakterizovať, pochopiť a reagovať na závislosť a návykové správanie. Na podujatie sa prihlásilo rekordných 1 300 účastníkov z 80 krajín..

Lisbon Addictions 2017

Tri kľúčové témy  zastrešovali druhú európsku konferenciu o návykovom správaní a závislostiach

• Pochopenie závislostí

• Od dôkazov k činom

• Horizonty závislosti

Konferencia sa konala v lisabonskom kongresovom centre v dňoch 24. – 26. októbra 2017 a zúčastnilo sa jej viac ako 1 200 účastníkov zo 70 krajín. Konferencia bola vypredaná niekoľko mesiacov pred podujatím.

Lisbon Addictions 2015

Prvá európska konferencia o návykovom správaní a závislostiach sa konala v Meeting Centre FIL v Lisabone 23. – 25. septembra 2015. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 600 účastníkov z 58 krajín. Lx Addictions 2015 bola koncipovaná v štyroch hlavných témach:

• Závislosti: multidisciplinárny pohľad

• Transfer výskumu do politiky a praxe

• Nové hranice vo výskume závislostí

• Výzvy závislosti v prepojenom svete

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava